top of page
20220514_161919.jpg

A Törzskönyvezés rendje

Törzskönyvi alapadatok, állományfelvétel

  1. A tenyésztő illetve a tulajdonos neve, címe.

  2. A tenyészállat azonosítója: életszáma vagy ellenőrzési száma, esetleg, kiegészítésül más egyértelmū azonosítója.

  3. A tenyészállat ivara. 

  4. Születési időpont, ha ez nem ismert akkor "ismeretlen" bejegyzés.

  5. Szülők azonosítója (neve, száma), egyikre vagy másikra vagy mindkettőre "ismeretlen" bejegyzés.

  6. Nagyszülők azonosítója (neve, száma), a négyből az ismeretlenekre az "ismeretlen" bejegyzés.

  7. Embiróátültetésből született egyedeknél a genetikai szülők azonosítója, vércsoportja (egyedi lap esetén a vércsoport faktorokat is tartalmazó lap mellékletén, számítástechnikai feldolgozásnál ez beépítve) nagyszülők azonosítója vagy "ismeretlen" bejegyzések.

  8. Teljesítményvizsgálati és tenyészérték-megállapítási eredmények.

  9. Kiesés időpontja és lehetőség szerint az oka.

  10. Kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátuma és célja. 

A Törzskönyvezés rendje: About
20230601_105247.jpg

"A" törzskönyv vagy főtörzskönyv rész

"A" törzskönyvbe sorolhatók azok az egyedek, amelyeknek 2 ősi sora ismert és azok jelen esetben a belga törzskönyvben szerepelnek. (Később természetesen a magyar törzskönyv is azonos rangú feltétel) Mindkét ivarnál követelmény, hogy a származásukat vércsoport vizsgálat azonosította.

A Törzskönyvezés rendje: About
20220514_161104.jpg

Az "A" törzskönyv I. osztályába sorolás feltétele

Nőivarnál: 

- 1 elléskori életkor maximum 33 hónap,

- két ellés közötti idő maximum 420 nap,

- küllemi pontszáma a belga lineáris bírálati rendszerben az átlagot meghaladja

- megfelel a normáknak pl. 20 hónaposan a minimum marmagasság 121 cm 

Hímivarnál:

- megfelel a normáknak pl. 10 hónaposan a minimum marmagasság 115 cm 

A Törzskönyvezés rendje: About
A Törzskönyvezés rendje: Image

Nőivar

Hímivar

A Törzskönyvezés rendje: Image

Ivadékvizsgálatra kerülés feltételei:

Az ÜSTV eredménye a vizsgálatba állított egyedek átlaga feletti felső 10%, de 13 hónapos korban minimálisan 500 kg élősúly és 119 cm a marmagassága. 

Anyja: 

- fehér-kék belga törzskönyvben szerepel vagy a lineáris bírálat a fenotípust elismerte, 

- első borjazás 34 hónapos korig, vagy

másodilk borjazás 50 hónapos korig, vagy

harmadik borjazás 65 hónapos korig, vagy

negyedik borjazás 80 hónapos korig megtörtént,

- a következő táblázat normáinak megfelel:

A Törzskönyvezés rendje: Text
A Törzskönyvezés rendje: Image
A Törzskönyvezés rendje: About
20230222_122413.jpg

Az "A" törzskönyvi rész II. osztályába sorolás feltételei

Az azonosíthatósági adatok követelménye megegyezik az I. osztály kritériumaival. Teljesítményadatok tekintetében a minimális értékek a következők: 

- a táblázatban közölt marmagassági normáktól 4 cm-rel elmaradnak; ezek a marmagassági adatok egyben a bírálatra bocsátás alapfeltételei is. 

Apja: 

- kedvező ivadékvizsgálatù mesterséges termékenyítő bika, vagy 

- ivadékvizsgálat alatt álló mesterséges termékenyítő bika, vagy 

- olyan bika , amely a fehér-kék belga törzskönyvben szerepel és a lineáris bírálat a fenotípusát elismerte, vagy

- olyan bika amelynek pedigréje 2 ősi sorig igazolt, és a második hivatalos bírálaton első kategóriába került,

- bikáknál a szülőkre vonatkozó adatok közül nem feltétel az I. kategóriás besorolás,

- minden más számszerū határérték változatlan.

Az Egyesület melléktörzskönyvként "B" törzskönyv nyitását határozza el

A "B" törzskönyvbe sorolásnál az egyedi azonosíthatóság feltételei megegyeznek a törzskönyvezési alapelveknél leírtakkal.

A "B" törzskönyv I. osztályába besorolhatók azok az egyedek:

- amelyek a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak,

- haszonállat előállításból származó olyan egyedek , amelyek fenotípusukban a fajta küllemi jegyeit mutatják, a culard jelleg a homozigéciára utalóan manifesztálódik és ezt a lineáris küllemi bírálat elismerte.

- paramétereiket tekintve megegyeznek az "A" törzskönyv II. osztályára meghatározott feltételekkel.

A "B" törzskönyv II. osztályába sorolhatók azok az egyedek:

- amelyeknek apja a fehér-kék belga "A" törzskönyvben, illetve a fehér-kék belga fajta nemzetközi szövetsége tagországainak fő törzskönyvi részében szerepel, azaz 50% fehér-kék belga génhányadot tartalmaz.

AirBrush_20201211105648.jpg
A Törzskönyvezés rendje: About

Egyéb törzskönyvezési szabályok

A tenyészetekben tenyésztési naplót vezetnek, amelynek adattartalma az állományfelvételnél leírtakkal megegyezik. Az adatok forrásánál a származási lapok, az ellési napló, elhullási napló, mérlegelési jegyzőkönyvek, inszeminálási bizonylat, növendéknyilvántartó, vemhességmegállapítási vizsgálatról szóló bizonylat, egyedi bevételi-, és kiadási bizonylat, belső állományváltozási bizonylat, selejtezési jegyzőkönyv, elhullási igazolás szolgálnak. 

Embrióátültetésből származó vemhesítés esetén, a genetikai szülők származási lapja, vércsoportvizsgálati eredmény, embrióültetési jegyzőkönyv, vemhességi igazolás. 

A borjú születés utáni megbízható megjelölését a tenyésztő a szülést követő 3 napon belül köteles elvégezni. Célszerū módja a jobb fülbe helyezett új-zélandi krotália.

A tartós megjelölésről 30 napon belül a tenyésztő szervezet gondoskodik. Az Egyesület törekedni fog az ENAR rendszer egységes alkalmazására. Amíg az bevezetésre nem kerül a hagyományos jelölést kell elvégezni, amely; a bal fülbe tetovált anyai ellenőrzési szám, utána a születési év utolsó számjegye döntve, második sorban a megye jele és a tenyészet kódszáma. Embiróátültetésből születő borjúnál ez három sorból áll, ahol  is a középső sort egy "E" betū képezi; ez esetben az első és a harmadik sorba kerülnek az előbbi számok, jelek. Ugyanez kerül a krotáliára is.

Az alapadatok felvétele - mint ahogy azt a "Teljesítményvizsgálat módja" fejezetben is jelöltük -a tenyésztő feladata és azokat a tenyésztő szervezet részére, havonta hitelt érdemlő módon erre a célra kialakított jelentőlapon jelenti. 

A származás ellenőrzés módja a vércsoport vizsgálat, amely az "A" törzskönyvbe kerülés feltétele. A vizsgálatokat az OMMI laboratóriumában, vagy az OMMI által felhatalmazott laboratóriumban a tenyésztő rendeli meg. 

Az újszülött borjú első megjelölése, a tenyésztő szervezethez történő bejelentése, a tenyésztő tenyésztési naplójában történő bejegyzés, a teljesítményvizsgálati részben előírt elsődleges feljegyzések, a tenyésztő feladatát képezik. Mulasztás esetén - hiteles pótolhatóság híján - az egyed a törzskönyvi besorolásnál hátrányt szenved. 

A törzskönyv vezetése, a jelentett adatok megalapozottságának ellenőrzése, és az ezzel összefüggő dokumentumok őrzése a tenyésztő szervezet feladata.

Összeségében az OMMI felé a kialakított rendszer és annak mūködtetéséért ugyancsak a tenyésztő szervezet felelős.

A küllemi bírálat a fehér-kék belga fajta tekintetében egyik legfontosabb tenyésztői módszer, hiszen a fajtán belül hústípus kialakításának is ez volt az elsődleges alapja.

A küllemi bírálat módját Belgiumban is nem túl régen bevezetett " lineáris bírálati rendszer " szerint kívánjuk kialakítani. Fontos követelmény, hogy bírálati eredményeinket nemzetközileg is elfogadják, ezért lehetőségeink behatároltak. Az egyik lehetőség, hogy meghívjuk Belgiumból bírálatra az erre jogosult szakembert, vagy egy rövid kiképzésre 2- vagy 3 személyt kiképeztetünk mint ezt az előző részekben jeleztük. Összeségében ez utóbbi módszer lenne olcsóbb és nem utolsósorban rugalmasabb.

A Törzskönyvezés rendje: Text
bottom of page