top of page

A teljesítményvizsgálat rendje

A teljesítmény vizsgálathoz gyűjtött adatokat dokumentumból és feljegyzésekből, megfigyelésekből és mérésekből nyerjük a követkető rendszerezés szerint:

A teljesítményvizsgálat rendje: Text

Hímivar

a) származási adatok: két ősi sorra kiterjedően; embriónál a genetikai szülők származási igazolása, vércsoportjai, tenyészértéke, (beszerzése a tenyésztő feladata, hiányában "A" törzskönyvbe vétel nem lehetséges)

b) saját adatok: 

- születési dátum,

- szín,

- születési súly (kg), 

- küllemi bírálat *, 

- 200 napos kori élősúly (kg), 

- 205 napos kori élősúly (kg),

(elsődleges rőgzítés a tenyésztő feladata)

c)  (a) és (b) pontok alapján végzett előszelekció után üzemi sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV) következik, amelynek metodikája a következő:

Időtartam: 5 hónapos kor és 13 hónapos kor között

Adatfelvétel: 

- beállítási kor napokban , súly kg-ban,

- befejezési kor napokban, súly kg-ban,

- éves kori súly és magasság, 

- az ÜSTV során havonta mérlegelés,

- takarmányfogyasztás a teljes ciklus alatt,

- küllemi bírálat,

a sperma qualitív és quantitatív vizsgálata az MSz előírásainak megfelelően.

A teljesítményvizsgálat rendje: List
20230902_155649.jpg
20211004_082023.jpg
20211106_100025_edited.jpg
A teljesítményvizsgálat rendje: Team Members
A teljesítményvizsgálat rendje: Text

A sajátteljesítmény vizsgálatra való kijelölést az Egyesület és a tenyésztő közösen végzi, a beállítási és befejező adatok felvétele, a sperma mintavétel, minta lezárása az Egyesület képviselőjének ellenőrzése mellett történik. Takarmányvizsgálatra a mintavétel, a továbbítás, a bikasperma minta vizsgálatra való továbbítása, az Egyesület feladata. A származásellenőrzéshez szükséges vérvétel és továbbítás hatósági állatorvosi feladat. Az ÜSTV elősúly-, súlygyarapodás - és méretadatainak hiánya az "A" törzskönyvbe sorolást kizárja.

A teljesítményvizsgálat rendje: List

d ) (a), (b) és (c) pontokban kapott eredmények alapján kijelölt bikák ivadékvizsgálata a következõk szerint történik:


Metodika:

- hazai körülmények között idegen fajtán végzett ivadékvizsgálat ***, 

- távolabbi alternatívaként saját fajtán végzett ivadékvizsgálat, 

- eredményes termékenyítések száma minimálisan 30 egy hónap idõtartamon belül.

Adatfelvétel:

- vemhesség idõtartama,

- születési dátum,

- borjú ivara,

- ellés lefolyása,

- születési súly,

- ellés körüli veszteség (0-48 óra)

- borjú külleme,

- a borjú 200 illetve 205 napos kori súlya,

- élõsúly éves korban, 

marmagasság éves korban

Csak bikautódoknál

- hízóba állítási kor (nap), súly (kg),

- 420 napos kori súly,

- küllemi bírálat,

- vágóérték (vágási kihozatal %, vesefagyú kg, E.U.R.O.P. minõségi osztály)

Csak üszõ utódoknál a saját fajtán végzett teszt alkalmazásánál

- tenyésztésbe vételi kor (nap), súly (kg), 

- elsõ elléskori életkor (nap), 

- vemhesség idõtartalma (nap), 

- borjú ivara, 

- születési súly (kg), 

- ellés lefolyása, 

- ellés körüli veszteség (0-48 óra),

- második elléskori életkor (nap),

- vemhesség idõtartama (nap),

- két ellés közötti idõ (nap),

- a tehén övmérete 5 hó vemhesen (cm),

- a borjú ivara, 

- születési súlya (kg), 

- az ellés lefolyása, 

- ellés körüli veszteség (0-48 óra),

a továbbiakban ellésenként azonos módon: 3.-4.-5. ellés stb.

Az adatfelvételrõl és a tesztállományok kiválasztásáról az Egyesület gondoskodik. A leány utódok második borjazásától az adatok a tenyészérték közvetlen megállapításában nem vesznek részt, de alapot szolgáltatnak a fertilitás és a konstitucionális tulajdonságok elemzéséhez.

IMG_20211001_134933_374.webp
20230420_164100.jpg
20230601_101438.jpg
A teljesítményvizsgálat rendje: Team Members
A teljesítményvizsgálat rendje: List

Nõivar

a) származási adatok: két õsi sorra kiterjedõen , embirónál genetikai szülõk származási igazolása, vércsoportjai, tenyészértéke. Beszerzése a tenyésztõ feladata, hiányában az "A" törzskönyvbe sorolás nem lehetséges.

b) saját adatok:
- születési dátum,
- szín,
- születési súly (kg), 
- küllemi bírálat, 
- 200 napos kori élősúly (kg), 
- 205 napos kori élősúly (kg),
- éves kori súly, marmagasság,
- 18 hónapos kori súly, marmagasság,
-  tenyésztésbe vételi kor,
- vemhességi idõ, 
- vetélés, holt ellés,
- ellés lefolyása, 
- ellés körüli veszteség (0-48 óra), 
- borjú születési súlya, ivara, színe, külleme.

Minden további borjazás után 

- újravemhesülés idõpontja, 

- eredményes termékenyítés sorszáma,

- vetélés, holt ellés,

- két ellés közöti idõ,

- ellés lefolyása,

- ellés körüli veszteśg (0-48 óra),

 borjú születési súlya, ivara, színe, külleme, szarvaltság, sutaság. 

- végül a tehén selejtezés oka, vágóértéke. 

További adatok:

- 2 éves kori marmagasság, övméret,

- 3 éves kori marmagasság, övméret,

- továbbiakban 6 éves korig évente.

c) Szuperovuláltatás esetén felveendõ adatok: 

- a szuperovuláltatás idõpontja,

- a kimosott életképes embriók száma,

- az embriók minõsítése,

- a donor bika származása,

- felhasználás közvetlen beültetésre, mélyhūtésre. 

Az elsõdleges adatfelvétel a tenyésztõ feladata, továbbá az embrió átültetõ cég jegyzõkönyvei melléklésével dokumentálandó.

Kiegészítõ módszertani követelmények

A születési súly megállapítása az elsõ szopás elõtti mérlegeléssel, egész súlyra kerekítve történik. Élõsúly megállapítás módja minden további eseben, reggel, takarmánykiosztás elõtt történõ mérlegelés, ebbõl nettosítás nem végezhetõ. A 200 illetve 205 napos valamint éves korra jellemzõ élõsúly lineáris korrekcióval megközelíthetõ, 170 és 230 illetve 330-400 nap között végzett szabályos mérlegelés alapján. Az életkor, idõtartam valamint a fajlagos értékek meghatározása az Egyesület feladata a tenyésztõ által rendelkezésre bocsátott alapadatok alapján. Küllemi bírálatra a fehér-kék belga fajtára Belgiumban alkalmazott lineáris bírálati módszert használjuk. Végzéséhez minimálisan 2 szakember kiképzése szükséges, amelynek költségeihez pályázati úton kívánunk forráskiegészítéshez jutni. A jelenlegi felnõtt tenyészjelõltek bírálálatához Magyarországra várjuk a Herd Book Blanc Bleu Belge szakembereit.

Az ellés lefolyása jellemzésénél a következõ jelöléseket kell használni:

-: a borjú természetes úton született átlagos segítségnyújtással,

++: átlagon felüli segítségnyújtással,

+++: császármetszéssel született,

++++: egyéb jelentõs beavatkozással, a komplikáció megnevezésével.

Az idegen fajtán végzett ivadékvizsgálat módszertani kidolgozásához szükséges a belgiumi módszer további tanulmányozása és ezzel a fajtára a legalkalmasabb módszert tudjuk kialakítani. 

A tenyészérték megállapítása véglegesen BLUP eljárás segítségével történik. A módszer kialakítása jelenleg folyik és alapvetõen a Limusin programcsomaghoz hasonlóan épül fel. Sajátossága természetesen lesz, még pedig a belgiumi módszerrel való kompatibilitás követelménye miatt. Ezzel és részben pályázati forrásból elnyert fedezettel 2 fõ, 1-1 heti belgiumi tartózkodása során az Egyesület az ismeretekhez hozzájuthat. P. Mallieu úr a Herd Book Blanc Bleu Belge (CINEY) fõtitkára ezt a tapasztalatátadást feolajánlotta. Ez alkalommal kerülne sor az alkalmazott regressziós egyenletek átadására, megismerésére.

Az értékmérõk közül a tenyészérték meghatározásra kerül

- a születési súlyra,

- az ellés körülményeire 

- az 1 éves kori élõsúlyra,

- az 1 éves kori marmagasságra,

- a hízodalmasságra 420 napos korig,

- a vágóértékre,

- leányaik anyai tulajdonságaiból (elsõ ellés kori életkorra, az ellési körülményekre, a borjú születési súlyára, - az értékmérõk közül nem vizsgálható a borjúnevelõ képesség , mivel a magyar törzsállomány még viszonylag sokáig a tisztavérū borjút is itatásos technológiával kell nevelni. (Ez esetben a 200, illetve 205 napos élõsúly meghatározása elõbbi esetben a belgiumi , utóbbi esetben a hazai összehasonlíthatóság érdekében történik.)

A teljesítményvizsgálat rendje: Text
A teljesítményvizsgálat rendje: Team Members
received_989525681816974.jpeg
20220514_163258.jpg
20211015_121745_edited.jpg
bottom of page