top of page
IMG_2995.jpeg

Üdvözöljük a Fehér-Kék Belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete honlapján!

Home: Welcome

Meghívó

Tisztelt Tagtársunk!

Tisztelettel meghívom Önöket a Fehér- Kék Belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének

2024. àprilis hó 22 napján (hétfő) 09:00 órai kezdettel tartandó rendes közgyűlésre. A közgyűlés helye:
Hegyszentmárton Pusztató Horgászparadicsom klubterme.

Határozatképtelenség esetén az egyesület közgyűlését 2024. április hó 26. napján (péntek) 17.00 órai kezdettel - ugyanezen a helyszínen - az eredeti meghívóban feltüntetett napirendi pontok mellett ismételten összehívom.

Tájékoztatom, hogy az így másodszor összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

 1. 1 fő Jegyzőkönyvvezető megválasztása

 2. 2 fő Jegyzőkönyvhitelesítő megválasztása

 3. Levezető Elnök megválasztása

 4. Szavazás a napirendi pontok elfogadása, illetve azok esetleges kiegészítése tárgyában.

 5. Szavazás a tagfelvételről

 6. Vezetőségi beszámoló a 2023-as évi gazdasági évről és szavazás annak elfogadásáról. (előadó: Faller Gábor elnök)

 7. Pénzügyi beszámoló, szavazás annak elfogadásáról. (előadó: Faller Gábor elnök)

 8. Felügyelő Bizottság beszámolója (Faller Réka)

 9. Szavazás az alapszabály módosításról (előadó: levezető elnök)

 10. Fehér-Kék Belga egyesület és tagságának tulajdonában lévő állomány helyzete, állományfejlesztési célok, lehetőségek.

 11. Bejelentések (előadó: Faller Gábor elnök)

 12. Egyebek (előadó: Faller Gábor elnök)

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal az egyesület elnökéhez benyújtott kérelemben a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni, ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!

Az alapszabály módosítás tervezete a honlapról (www.feherkekbelga.hu) letölthető kérjük, hogy tanulmányozzák át!

Home: Text

Találkozz velünk!
2024. Május 2-4.

Alföldi Állattenyésztési És Mezőgazda Napok

A 31. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt 2024. május 2-4, csütörtök-péntek-szombati napokon rendezik meg Hódmezővásárhelyen, a Hód-Mezőgazda Zrt. Aranyág kert 71. szám alatti Kiállítási Centrumában. Magyarország legnagyobb állattenyésztési kiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi, díszbaromfi, nyúl ágazatokkal, halászati, vadászati kiállítással. Az állattenyésztés és a hozzá kapcsolódó növénytermesztés legteljesebb iparági kiállítóival Közép-Kelet-Európa legszebb kültéri állatbemutató területén minden korosztály számára hasznos és élvezetes programokkal várja az érdeklődőket.

6800 Hódmezővásárhely , Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrum, 47. főút, 195. km (46.434135 x 20.362745)

Home: Text
Home: Image
612-alfoldi-allattenyesztesi-es-mezogazda-napok.jpg

Az Egyesületről

A magyarországi fehér-kék belga (fkb) tenyésztési, genetikai és keresztezési programot 1990-től támogatja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Az 1994-ben a fajta tenyésztő szervezeteként alapított 18 tagú Egyesület (1998-tól a magyarországi lincoln red (lr) fajta tenyésztését is koordinálja) tenyésztési programot valósít meg, teljesítményvizsgálatot végez, működteti a küllemi bírálati rendszert, ellenőrzi a tenyészállat és szaporítóanyag forgalmazást.


Az Egyesület törzstenyészete és az fkb fajta magyarországi bölcsője az ostffyasszonyfai Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet. A gazdaság 1990 -től Kiss Károly ágazatvezető irányításával végzi a fajtatiszta tenyésztési program megvalósítását és egyedülálló tapasztalatokat halmozott fel a fajta üzemi használata során.

A Pankotai Agrár Rt. (Szentes) az lr, a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet (Ostffyasszonyfa), a holstein-fríz (hf), Szomor Dezső magángazdasága (Apaj) a magyar szürke (msz) és a Berzsenyi
Dániel Mezőgazdasági Szövetkezet (Egyházashetye) a magyar tarka (mt) tehénállományában nyújtott lehetőséget az ellenőrzött keresztezésre és a keresztezett (F1) növendék bikák üzemi hizlalási kísérleteinek lefolytatására.

A kísérleti vágások és csontozások a Zalahús Rt zalaegerszegi gyárában folytak.

  

A kutatási program kidolgozója és irányítója az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (Herceghalom); dr. Bölcskey Károly tudományos osztályvezető-helyettes, témafelelős vezetésével.

A tenyészállat, embrió és sperma, forgalmazását, exportját Egyesületünk koordinálja.

2024_egyesulet_logo.png
Home: Our Farm
bottom of page